Gyerekversek kicsit másképp

           

A magyar költészet napja alkalmából a gyerekverseknek egy olyan típusát szeretnénk bemutatni, amit svéd típusú gyerekverseknek hívunk.

Ezek a versek, melyek ma már önálló műfajt alkotnak, Britt G. Hallqvist – Ingrid Sjöstrand – Siv Widerberg: Ami a szívedet nyomja c. (1974.) svéd kortárs gyerekverseket tartalmazó kötettel honosodtak meg itthon, kb. a ’80-as évek közepén.

 

Ami leginkább megkülönbözteti őket más gyerekversektől az az, hogy mindig a gyerek nézőpontját mutatják be, a gyerek nevében szólnak, személyesség jellemzi őket. Nevezhetjük őket gyermekmonológoknak is, hiszen a világról alkotott véleményük, gondolataik, érzéseik fogalmazódnak meg bennük. Hétköznapi tapasztalataikat, élményeiket verbalizálják, spontán, hétköznapi beszédmódban. Nem túl terjedelmesek, sokszor kimondottam rövid, tömör szövegek, melyekből hiányoznak a rímek és általában valamilyen csattanóval végződnek. Nem a formára, hanem sokkal inkább a tartalomra kerül a hangsúly. Így gyakran olyan tabutémákat feszegetnek és oldanak fel, mint a halál, konfliktusok (családi, baráti), szorongások és félelmek, melyekkel szinte minden gyerek és kamasz megküzd, családi és személyes gondok, ezért sokszor komorabb hangulatúak. Viszont nem hiányzik belőlük a humor és az irónia, a kritikus véleményformálás a szülőkkel és más felnőttekkel kapcsolatban. Ne idegenkedjünk tehát ezektől a versektől, hanem adjuk bátran a gyerekeink kezébe, sőt felnőtteknek is ajánlott!

Néhány szerző és kötet, melyeket meleg szívvel ajánljuk az olvasóinknak:

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette: Kárpáti Szlávna, a Körbirodalom Gyermekkönyvtár gyermekkönyvtárosa