„MESEHŐSÖK – HŐSMESÉK 3D-ben” Képzőművészeti pályázat

           

A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára  képzőművészeti pályázatot hirdet Berze Nagy János néprajztudós, népmesekutató születésének 140. évfordulója tiszteletére.

A pályázat célja: a diákok vizuális gondolkodásának, kifejezőkészségének, kivitelező képességeinek fejlesztése,  és a magyar népmese kinccsel való megismertetése.

A pályázók köre:

 • alsó tagozatos általános iskolás – egyéni
 • alsó tagozatos általános iskolás – csoportos
 • felső  tagozatos általános iskolás – egyéni
 • felső tagozatos általános iskolás – csoportos

A pályázat részletei:

Pályázni minden olyan alkotással lehet, melynél valamilyen módon megjelenik legalább egy pozitív tulajdonságot hordozó mesehős és az alkotás kapcsolódik a természetes anyagokhoz (textil, kerámia, stb.) és/vagy újrahasznosított anyagból készül (flakonok, kupakok, papír, stb.).

Az alkotások többségét  38.5×38.5×98 cm álló és fekvő üvegtárlókba tudjuk majd elhelyezni, ezért ennél nagyobb alkotásokat nincs módunkban kiállítani.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. július 15.

Díjazás:

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Az alkotások arany-ezüst-bronz minősítést kapnak.

Mind a négy kategóriában abszolút győztest hirdetünk, akik tárgyi ajándékban részesülnek.

Az alkotások a Tudásközpont 4. emeletén kerülnek kiállításra.  Az eredményhirdetéssel egybekötött  kiállításmegnyitó időpontja szeptember 30., a Magyar Népmese Napja.

Kérjük, a pályaművekhez csatolják a nevezési lapot, melyet honlapunkról tudnak letölteni (lásd az oldal alján)

A nevezési lapon tüntessék fel az alkotás címét  az alkotó/ alkotók nevét  és a  korcsoportot.

A pályamunka beküldésének módja: személyesen, vagy postán
Cím: Csorba Győző Könyvtár
7622 Pécs, Universitas utca 2/A

További tájékoztatás kérhető e-mailben(korbirodalom@csgyk.hu) vagy telefonon (+3672/501-500/ 28022 mellék)

A Csorba Győző Könyvtár  „MESEHŐSÖK – HŐSMESÉK 3D-ben” képzőművészeti pályázatának részvételi és adatkezelési szabályzata

 1. A Csorba Győző Könyvtár által szervezett versenyen  (a továbbiakban: rajzpályázat) minden 18. életévét be nem töltött  természetes személy (a továbbiakban: pályázó) részt vehet.
 2. A rajzpályázaton való részvétel további feltétele, hogy a pályázó törvényes képviselője kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.
 3. A pályázatból  ki vannak zárva a Csorba Győző Könyvtár dolgozóinak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 4. A rajzpályázatban való részvétel egyéb feltételei:

A pályázó törvényes képviselője a versenyen való részvétellel:

 • tudomásul veszi, hogy a pályázó adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési lehetetlenülésükért a Csorba Győző Könyvtár nem vállal felelősséget.
 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázó nevét, email címét, továbbá eredményessége esetén nevét és iskoláját eredménye kommunikálásához, illetve a díj átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Csorba Győző Könyvtár  a verseny lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • tudomásul veszi, hogy a díjak átadásáról kép, hang- és filmfelvétel készült, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Csorba Győző Könyvtár jelen pályázat lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja;
 • tudomásul veszi, hogy a  Csorba Győző Könyvtár a pályázó adatait eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

A Csorba Győző Könyvtár szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Könyvtár részletes adatkezelési irányelveiről a www.csgyk.hu/letoltheto-dokumentumok/ linken tájékozódhat.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan további kérdése merül fel, illetőleg szeretné kérni az Önről készült felvételek törlését,  kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@csgyk.hu e-mail címen.”

Nevezési lap